Echo Jaworza na Orszaku Trzech Króli

6 stycznia 2023 roku zespół regionalny „Echo Jaworza” z Ptaszkowej brał udział w odbywającym się Orszaku Trzech Króli w Ptaszkowej oraz noworocznym opłatku Koła Gospodyń Wiejskich w Ptaszkowej.

Orszak odbył się w ramach Mszy Świętej w kościele parafialnym w Ptaszkowej o godz. 11:00 – obejmował on przemarsz z remizy OSP Ptaszkowa w kierunku kościoła oraz część artystyczną podczas Mszy Świętej.

Trzema Królami zespołu Echo Jaworza byli: Wincenty Michalik, Marian Michalik i Maksymilian Motyka – owa grupa jest też grupą kolędniczą wydelegowaną na Gminny Przegląd Kolędniczy, który odbędzie się 7 stycznia.

Zespół regionalny z Ptaszkowej uświetnił liturgię Objawienia Pańskiego swoimi kolędami oraz zaprezentował nowe wykonania świątecznych pieśni po Mszy w ramach koncertu.

Popołudniu 6 stycznia, kapela Echa Jaworza wystąpiła na noworocznym opłatku organizowanym przez Sołtysa wsi Ptaszkowa oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Ptaszkowej. Kapela zaprezentowała mieszany repertuar kolędowy oraz biesiadny z prezentacją muzyki na heligonce w wykonaniu Huberta Kotwicy.