Historia GOK

Historia GOK w Grybowie filia w Ptaszkowej

Do 1989 roku w każdej wiosce prowadziły swoją działalność Kluby Rolnika. W 1989 roku ze względu na panujące trudności zakończyły one swoją działalność.
Władze Urzędu Gminy w Grybowie podjęły decyzję o utworzeniu w Ptaszkowej Wiejskiego Domu Kultury. Rozpoczął on swoją działalność pod koniec 1992 roku, a uroczysta inauguracja jego działalności miała miejsce w dniu 10 stycznia 1993 roku w sali domu parafialnego, podczas I Wiejskiego Konkursu Kolędniczego. Tydzień później to jest 17 stycznia 1993 roku Wiejski Dom Kultury w Ptaszkowej był organizatorem I Gminnego Przeglądu Kolędniczego. W kwietniu 1993 roku zorganizowano Konkurs Pisanki Wielkanocnej a w sierpniu I Gminny Konkurs Piosenki Turystyczno – Pielgrzymkowej. W ten sposób po przemianach roku 1989 zaczęła odradzać się kultura wiejska.

Siedziba WDK

Pierwsza siedziba (świetlica) zlokalizowana była w odremontowanych pomieszczeniach w piwnicach Domu Parafialnego. Po kilku latach działalności świetlica WDK została przeniesiona do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrze budynku nr 504 (gdzie obecnie biuro ma sołtys wsi). Następne kilka lat WDK funkcjonał w piwnicy budynku nr 633 (budynek obecnego ośrodka zdrowia, apteki, i innych). W obecnej chwili świetlica Domu Kultury zlokalizowana jest na parterze budynku nr 504.

Stan Prawny

W latach 1993 – 1999 Wiejski Dom Kultury funkcjonował jako samodzielna jednostka finansowana przez Urząd Gminy w Grybowie. Kierownikiem Domu Kultury była Magdalena Motyka. W 2000 roku w wyniku zmian przepisów prawnych oraz ze względu na powstanie podobnych placówek w innych miejscowościach gminy Grybów, został powołany do życia Gminny Ośrodek Kultury w Grybowie, który posiada swoje filie w poszczególnych miejscowościach w tym w Ptaszkowej. GOK w Grybowie zajmuje się koordynacją oraz finansowaniem działalności kulturalnej na terenie gminy za pośrednictwem podległych filii. Dyrektorem GOK w Grybowie jest Pani mgr Maria Janusz natomiast instruktorem kultury w filii w Ptaszkowej jest Magdalena Motyka.

Działalność WDK

W Wiejskim Domu Kultury od początku istnienia funkcjonuje świetlica gdzie młodzież i dzieci mogą się spotykać, mile spędzając czas. W Domu Kultury w zależności od istniejącej techniki można było rozwijać swoje zainteresowana i skorzystać w początkowej fazie funkcjonowania ze sprzętu RTV, gier planszowych, tenisa stołowego itp.
Filia w Ptaszkowej był inicjatorem wielu imprez kulturalnych na terenie gminy Grybów takich jak Gminny Przegląd Kolędniczy, Konkurs Piosenki Pielgrzymkowej itp. Przedstawiciele Ptaszkowej biorą aktywny udział we wszystkich organizowanych imprezach kulturalnych na terenie gminy zajmując zawsze czołowe lokaty.
Dom Kultury przy organizacji swoich imprez współpracuje z sołtysem, parafią, chórem parafialnym, szkołami podstawowymi, artystami ludowymi oraz mieszkańcami, którzy chętnie włączają się w organizowane przedsięwzięcia.
Imprezy

Wybrane imprezy organizowane przez filie w Ptaszkowej oraz imprezy w których brali udział przedstawiciele z Ptaszkowej i zostały udokumentowane w kronice WDK

 • 10.01.1993 r. – I Wiejski Konkurs Kolędniczy
 • 17.01.1993 r. – I Gminny Przegląd Kolędniczy „Ptaszkowa 93”
 • 04.04.1993 r. – Wiejski Konkurs Pisanki Wielkanocnej
 • 01.08.1993 r. – I Gminny Konkurs Piosenki Turystyczno – Pielgrzymkowej „Ptaszkowa 93”
 • 09.01.1994 r. – II Wiejski Konkurs Kolędniczy „Ptaszkowa 94”
 • 23.01.1994 r. – II Gminny Konkurs Kolędniczy „Siołkowa 94”
 • 07.08.1994 r. – II Gminny Konkurs Piosenki Pielgrzymkowej „Ptaszkowa 94”
 • 22.01.1995 r. – III Wiejski Konkurs Kolędniczy „Ptaszkowa 95”
 • sierpień 1995 – III Gminny Konkurs Piosenki Pielgrzymkowej „Ptaszkowa 95”
 • styczeń 1996 – IV Gminny Przegląd Kolędniczy „Ptaszkowa 96”
 • styczeń 1996 – I Gminny Przegląd Rekwizytów Kolędniczy „Ptaszkowa 96”
 • 04.08.1996 r. – IV Gminny Konkurs Piosenki Pielgrzymkowej „Ptaszkowa 96”
 • 10.11.1996 r. – IV Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej „Cieniawa 96”
 • styczeń 1997 – II Gminny Przegląd Rekwizytów Kolędniczy „Ptaszkowa 97”
 • styczeń 1997 – V Gminny Przegląd Kolędniczy „Ptaszkowa 97”
 • 01.04.1997 r. – III Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych „Siołkowa 97”
 • sierpień 1997- V Gminny Konkurs Piosenki Pielgrzymkowej „Ptaszkowa 97”
 • sierpień 1998 – VI Gminny Konkurs Piosenki Pielgrzymkowej „Ptaszkowa 98”
 • sierpień 1999 – VII Gminny Konkurs Piosenki Pielgrzymkowej „Ptaszkowa 99”
 • 15.02.2000 r. – I Wiejski Turniej w Bilard „Ptaszkowa 2000”
 • sierpień 2000 – VIII Gminny Konkurs Piosenki Pielgrzymkowej „Ptaszkowa 2000”
 • 05.08.2001 r. – IX Gminny Konkurs Piosenki Pielgrzymkowej „Ptaszkowa 2001”
 • 02.09.2001 r. – I Gminne Dożynki „Biała Niżna 2001”
 • 30.09.2001 r. – I Gminny Turniej Gry w Bilard „Cieniawa 2001”
 • sierpień 2002 – II Gminne Dożynki „Stróże 2002”
 • styczeń 2002 – X Gminny Przegląd Kolędniczy „Cieniawa 2002”
 • styczeń 2002 – Wiejski konkurs szopek „Ptaszkowa 2002”
 • sierpień 2002 – X Gminny Konkurs Piosenki Pielgrzymkowej „Ptaszkowa 2002”
 • lipiec 2002 – I Gminny Konkurs Szachowy „Kąclowa 2002”
 • 04.01.2003 r. – XI Gminny Przegląd Kolędniczy „Cieniawa 2003”
 • 21.01.2003 r. – Wiejski Konkurs Szopek i Rekwizytów Kolędniczych „Ptaszkowa 2003”
 • 13.04.2003 r. – Wiejski Konkurs Palm Wielkanocnych „Ptaszkowa 2003”
 • 03.08.2003 r. – XI Gminny Konkurs Piosenki Pielgrzymkowej „Ptaszkowa 2003”
 • sierpień 2003 – III Gminne Dożynki „Stróże 2003”
 • styczeń 2004 – XII Gminny Przegląd Kolędniczy „Binczarowa 2004”
 • styczeń 2004 – Wiejski Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych „Ptaszkowa 2004”
 • marzec 2004 – Wiejski Konkurs Palm wielkanocnych „Ptaszkowa 2004”
 • maj 2004 – I Wiejski Konkurs Plastyczny Laurki na Dzień Matki „Ptaszkowa 2004”
 • sierpień 2004 – XII Gminny Konkurs Piosenki Pielgrzymkowej „Ptaszkowa 2004”
 • 12.09 2004 r. – IV Dożynki Gminne „Ptaszkowa 2004”
 • 14.01.2005 r. – XIII Gminny Przegląd Kolędniczy „Binczarowa 2005”
 • 16.01.2005 r. – I Powiatowy Przegląd Kolędniczy „Mystków 2005”
 • 03.02.2005 r. – XXXIII Ogólnopolski Karnawał Góralski „Bukowina Tatrzańska 2005”
 • marzec 2005 – Wiejski Konkurs Palm Wielkanocnych „Ptaszkowa 2005”
 • 24.05.2005 r. – II Wiejski Konkurs Plastyczny Laurki na Dzień Matki „Ptaszkowa 2005”
 • maj 2005 r. – Wiejski turniej gry w Bilard „Ptaszkowa 2005”
 • kwieceiń 2005 – Gminny Dzień Dzialacza kultury „Ptaszkowa 2005”
 • 11.06.2005 – Sądecki Dzień Kultury „Stróże 2005”
 • sierpień 2005 – XIII Gminny Konkurs Piosenki Pielgrzymkowej ” W hołdzie Janowi Pawłowi II – Ptaszkowa 2005″
 • wrzesień 2005 – Gminny Turniej Gry w Bilard „Cieniawa 2005”
 • wrzesień 2005 – V Dożynki Gminne „Ptaszkowa 2005”
 • styczeń 2006 – XIV Gminny Przegląd Kolędniczy „Cieniawa 2006”
 • luty 2006 – Prezentacja grupy kolędniczej sołtysom powiatu nowosądeckiego
 • kwiecień 2006 – Wiejski konkurs palm wielkanocnych
 • kwiecień 2006 – Wiejski konkurs pisanki wielkanocnej.

Opracowano w maju 2006 r.
Magdalena Motyka