Echo Jaworza wystąpiło w Miasteczku Galicyjskim

Dnia 15 sierpnia 2017 roku zespół regionalny Echo Jaworza urozmaicił swoim występem Patriotyczny Piknik Rodzinny, odbywający się w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu.