Echo Jaworza na Zjeździe Grybowian w Siołkowej

Dnia 11 października 2020 roku zespół regionalny Echo Jaworza wystąpił na VI Zjeździe Grybowian organizowanym przez społeczno-kulturalne towarzystwo „Sądeczanin”.

Zespół zagrał i zaśpiewał podczas Mszy Świętej która odbyła się w kaplicy w Siołkowej-Zagórzu a także podczas poczęstunku gości odbywającym się w remizie OSP w Siołkowej.

Zjazd Mieszkańców Ziemi Grybowskiej. W tym roku nieco w inny sposób ze względu na bezpieczeństwo odbył się VI Zjazd…

Opublikowany przez Siolkowa.pl Niedziela, 11 października 2020

Echo Jaworza wystąpiło w ograniczonym składzie ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce. Członkowie zespołu, jeżeli nie umożliwiało to grania lub śpiewania, zasłaniali usta i nos.