Zapraszamy do Klubu Seniora w GOK Filia Ptaszkowa

Z inicjatywy Marii Michalik, Radnej Gminy Grybów oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Grybowie powstaje Klub Seniora przy GOK Filia Ptaszkowa.

Zapraszamy chętnych w wieku 55+ do grona Klubu Seniora. Spotkanie organizacyjne, na którym zostanie dokonany wybór zarządu oraz sposób działania klubu odbędzie się 21 czerwca (piątek) o godz. 18:00 w świetlicy GOK Ptaszkowa.