Konkursy feryjne w GOKu zakończone

W piątek 23.02.2018 został rozstrzygnięty ostatni konkurs feryjny w GOKu Filia Ptaszkowa był to konkurs gry w bilarda.

Przez dwa tygodnie co dzień uczestnicy bawili się i konkurowali w dwóch konkursach, to jest:

  1. Konkurs na najładniejszą pracę plastyczną;
  2. Konkurs gry w bilard.

Wyniki

    W konkursie na Najładniejszą Pracę Plastyczną najwięcej punktów zdobył;

1 miejsce – 47 punktów – Hubert Kotwica
2 miejsce – 17 punktów – Sebastian Hajduga
3 miejsce – 15 punktów – Agnieszka Klimek

W konkursie gry w bilard:
1 miejsce – Wiktoria Górska
2 miejsce- Karol Janusz
3 miejsce – Konrad Kogut

 Za śpiew podczas naszych prac i zabaw należą się wszystkim uczestnikom podziękowania a szczególnie najmłodszemu uczestnikowi ferii – Maksymilianowi Ciuła.

Na nagrodę zasłużyli wszyscy uczestnicy i wygrani w konkursach ferii w GOKu i wszyscy otrzymali nagrody i  pamiątki ufundowane przez GOK Filia Ptaszkowa.