Dożynki Ptaszkowskie 2021 – Dziękujemy za waszą obecność!

15 sierpnia 2021 roku to dzień pierwszych Dożynek Ptaszkowskich – wydarzenia dla mieszkańców, po niemal dwóch latach przerwy od imprez takich jak Majówka pod Jaworzem.

Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym przemarszem oraz przejazdem zespołu Echo Jaworza w tradycyjnych bryczkach o które zadbał Andrzej Pazgan. Trasa wiodła przez Ptaszkową – spod GOK Filia Ptaszkowa do kościoła pw. Imienia Maryi Panny. Msza święta dożynkowa w parafialnym kościele została uświetniona śpiewem parafialnego chóru. Poświęcono także wieniec dożynkowy i wiązki zielne które później wzięły udział w konkursie wiązek zielnych. Swój kosz ziół przekazał na ręce księży sołtys wsi Ptaszkowa – Marian Kruczek, a przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Ptaszkowej – Maria Karolska, ofiarowała chleb domowej roboty.

Przejazd i pochód na miejsce dożynek zostało uświetnione grą orkiestry Towarzystwa Przyjaciół Muzyki z Ptaszkowej, a o odśpiewki w Krakowiakach zadbał drużba Stanisław Górka wraz z synem Łukaszem.

Druga część Dożynek Ptaszkowskich odbyła się na placu przy GOK Filia Ptaszkowa, otworzył ją zespół „Echo Jaworza” prezentując swój pełny program, z każdą z czterech grup wiekowych. Publiczność oprócz atrakcji na głównej scenie mogli skorzystać z atrakcji dla dzieci jak zjeżdżalnie, czy czy ze stoisk gastro.

Kolejnym punktem programu była część konkursowa, podczas niej zorganizowano Konkurs Wiązek Zielnych, a także tradycyjne Mistrzostwa Ptaszkowej w opowiadaniu kawałów o Ptaszkowej i jej sołtysie. W tym roku konkurs przybrał formę rywalizacji duetu: Krzysztof Janus i Kamil Jurczyński. Jury, w którego gremium zasiadli Lucyna Kmak – Prezes stowarzyszenia „Turystyczna Wieś Retro” oraz ks. proboszcz Józef Kmak postanowiła rozstrzygnąć konkurs, przyznając dwa pierwsze miejsca. Nagrody w konkursach ufundował GOK Grybów i o mozliwości ich odbioru laureaci zostaną powiadomieni w późniejszym terminie.

Ostatnim punktem programu była zabawa taneczna do muzyki zespołu „String”.

Dziękujemy wszystkim współorganizatorom za ciężką pracę która umożliwiła przeprowadzenie takiej imprezy.