Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych – Ptaszkowa 2022

10 kwietnia 2022 roku, jak co roku w Niedzielę Palmową, po Mszy Świętej o godz. 10:00 odbył się tradycyjny Konkurs Palm Wielkanocnych.

Konkurs został poprzedzony warsztatami plastycznymi z wykonywania tradycyjnych palm wielkanocnych, które odbywały się w świetlicy GOK Filia Ptaszkowa w tygodniu poprzedzającym konkurs (4-8 kwietnia).

Na konkurs nadesłano łącznie 20 prac których oceną zajęła się komisja konkursowa.

Protokół z przebiegu konkursu jest dostępny pod tym adresem.

Dla uczestników konkursu przewidziano nagrody ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Grybowie. Autorzy prac konkursowych o możliwości odbioru nagród zostaną powiadomieni w późniejszym terminie przez GOK Filia Ptaszkowa.

Przyznano także nagrody dla najmłodszych uczestników konkursu – Julii Gadziny (2,5 roku) – Nagroda ufundowana przez GOK Filia Ptaszkowa, oraz Adama Małka (4 lata) – Nagrodę ufundował ks. proboszcz Parafii Ptaszkowa – Józef Kmak.