Echo Jaworza wystąpiło na starosądeckim „Święcie Rodziny”

16 czerwca 2019 roku zespół regionalny „Echo Jaworza” wystąpił w ramach diecezjalnego wydarzenia „Święto Rodziny” organizowanego w Starym Sączu przy Ołtarzu Papieskim.

Wydarzenie otworzyła uroczysta Msza Święta pod koncelebrą biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża. Zaraz po niej, zespół „Echo Jaworza” otworzył część rozrywkową wydarzenia. Zaprezentowano „Suitę Echa Jaworza” czyli zbiór wszystkich tańców i przyśpiewek regionu Lachów Sądeckich i Pogórzan. Program przedstawił cały zespół – zarówno Starości, Młodzi oraz Najmłodsi.

Zespół i występ zostały bardzo ciepło przyjęte przez zgromadzoną publiczność. W samym wydarzeniu brały udział również inne zespoły regionalne, działające w obrębie geograficznym diecezji tarnowskiej.