Grupy Kolędnicze z Ptaszkowej na Gminnym Przeglądzie Kolędniczym

6 stycznia 2019 roku w Filii GOK w Gródku odbył się Gminny Przegląd Kolędniczy.

Ptaszkowska Filia GOK wydelegowała na konkurs trzy grupy kolędnicze: dziecięca „Z Turoniem”, młodzieżowa „Trzej Królowie”, oraz dorosła „Z Gwiazdą”. Wszystkie trzy grupy uzyskały promocję do Powiatowego Przeglądu Kolędniczego, który odbędzie się 19 stycznia w Mystkowie.

Protokół z Przeglądu Kolędniczego znajduje się na stronie Gminy Grybów.